Inrichting openbaar gebied

In het stedenbouwkundig plan is veel aandacht besteed aan de openbare inrichting van Groeseind. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was de aanleg van veel groen in de wijk.  Waar vroeger het Sint Pietersplein lag, is inmiddels een nieuw en langgerekt park van zo’n 10.000 m2 ontstaan, het Sint Pieterspark. De mooie oude bomen aan dit plein zijn behouden. Om ruimte te krijgen voor het nieuwe park is het stratenpatroon op een aantal plaatsen gewijzigd.

Het nieuwe Sint Pieterspark is een groene oase in het hart van Groeseind,  en door de langgerekte vorm van deze groene zone is deze voor vele bewoners toegankelijk. Veel oude bomen uit de wijk zijn behouden. De vele ‘volwassen’ bomen geven het Sint Pieterspark al direct allure! Het park wordt doorsneden door klinkerpaden en zandkleurige asfaltpaden en er zijn diverse kinderspeelvoorzieningen. De beplanting is gevarieerd; verschillende boomtypes, rododendrons, gouden regen, diverse types heesters en natuurlijk grasvelden om een balletje te trappen, te picknicken of een buurtbarbeque te houden. Speciaal ontworpen hekjes scheiden het park af van de weg en zorgen voor meer veiligheid voor de kinderen.

De infrastructuur is sterk verbeterd.  De kern van Groeseind, het park, wordt ontsloten door zogenaamde stadslanen die leiden naar onder andere de Hoefstraat en de Groeseindstraat. De smallere woonstraten staan haaks op de stadslanen en zijn door de aanleg van zogenaamde groene zones autoluw. Door deze groene drempels in de straten wordt doorgaand verkeer geweerd en ontstaat een gezellige speel- en ontmoetingsruimte. Overal in de wijk zijn parkbanken geplaatst.

Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats achter de woningen, op collectieve binnenterreinen.