Hoe komt de nieuwe wijk eruit te zien?

Architectonische herkenningspunten in de wijk:

 • de Parklaan en de stadslanen worden gebouwd met één kleur steen, voegen en kozijnkleuren zijn identiek. Dit geeft samenhang in de wijk
 • de stadslanen waaronder de Parklaan hebben opvallende bebouwing met stedelijke allure. De woonstraten, met een andere soort en kleur baksteen, ogen beschermd en knus
 • een overzichtelijke stratenstructuur
 • het park is langgerekt zodat zoveel mogelijk bewoners verbinding hebben met deze groene zone
 • de stadslanen hebben een aaneengesloten lint van bebouwing, steeds wisselende clusters met één woningtype. De variatie is met name te vinden in de beukmaten, daktype en hoogte
 • er zijn twee rooilijnen aan de Parklaan, waardoor sommige woningen een delftse stoep hebben, een smalle verharding voor hun woning met tussen de woning een zitelemenet. Bewoners worden gestimuleerd hier iets mee te doen (groen, terras) als overgang naar het park
 • daar waar geen tweede rooilijn is, zijn inpandige balkons in de architectuur terug te vinden, voorzien van speciaal ontwerpen hekjes
 • ritmiek in deuren, ramen en daken geeft rust en overzicht, waardoor de focus op de groene gebieden komt te liggen
 • brede stoepen geven meer kwaliteit aan de woonomgeving
 • een grote variatie aan woningtypes en appartementen
 • strakke, functionele architectuur
 • veelal eigen parkeerplaatsen op afsluitbare binnenterreinen


Bekijk Groeseind ook virtueel: