Architectuur

Groeseind, ten noorden van het centrum van Tilburg, is een van de oudere wijken van de stad. De Veldhovenring, Goirkestraat, Hoefstraat en Groeseindstraat behoren tot de oudst bebouwde straten van Tilburg. De wijk Groeseind is als het ware ‘ingekleurd’ binnen dit gebied, tegelijkertijd met de opkomst van de textielindustrie. Nieuwe wooneisen en de verouderde bebouwing hebben in 2007 geleid tot een nieuwe stedenbouwkundige invulling.

De gemeente Tilburg stelde een aantal belangrijke eisen aan de nieuwe wijk. De oude bebouwing was een rommelig geheel, de infrastructuur was onoverzichtelijk, er was veel te weinig groen en te weinig parkeervoorzieningen. De woningen moesten gebouwd worden voor een grote diversiteit aan bewoners waarbij de stedelijke omgeving niet mocht leiden tot sociaal isolement. Bovendien mocht het nieuwe Groeseind geen eenheidsworst worden, diversiteit was gewenst zonder rommelig te ogen.

Dit resulteerde in een masterplan van het internationaal vermaarde stedenbouwkundig ontwerpbureau DeZwarteHond, waarna in totaal tien architectbureaus zich bezighielden met het ontwerpen van ruim 600 woningen. De opzet van Groeseind ging volledig op de schop. Om meer groen in de wijk te krijgen, werd de kern van de wijk veranderd tot een langgerekt park met daaromheen bebouwing. De infrastructuur werd aangepast aan deze nieuwe vormen. De architecten dachten goed na over zoveel mogelijk prikkels voor de bewoners om naar buiten te gaan, door te voorzien in groene  hofjes midden op straat en zogenaamde Delftse stoepen, kleine verhardingen voor de woning met daarop zitelementen. Door binnen de randvoorwaarden van het masterplan te ontwerpen, hebben alle woningen een aantal van dezelfde basiselementen maar zijn toch allemaal anders. Dit geeft samenhang in de wijk zonder dat het saai wordt.