Veelgestelde vragen

Wat is de verdeling koop/huur?
Groeseind krijgt ongeveer 637 nieuw woningen. Hiervan komen 471 woningen in de Bisschoppenbuurt en Pietersbuurt: 305 koopwoningen en 166 huurwoningen. Dit betekent ruim 35 procent huur en 65 procent
koop. In Rosmolen worden op termijn in totaal 166 nieuwe woningen gebouwd. Ook daar komen huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen.

Rosmolen
Meer informatie over de herontwikkeling van de wijk Rosmolen en het te volgend tijdspad vindt u op deze website. Op dit mment is sloop voorzien in het najaar van 2013. Tot die tijd worden de woningen tijdelijk verhuurd.

Geplande oplevering Rosmolen
Men verwacht dat begin 2014 met de bouw kan worden gestart. Eind 2014 zullen dan de eerste woningen worden opgeleverd.

Tijdelijke huur Rosmolen
Geïnteresseerden in tijdelijke huur in Rosmolen kunnen bellen naar Tiwos, 013-5490890 en vragen naar Mariëlle Gaetano of Anoek Woestenberg.

Wat worden de huurprijzen van de nieuwe woningen in Groeseind en Rosmolen?
De prijzen voor de sociale huurwoningen liggen tegen de aftoppingsgrenzen (maximale huurprijs waarbij nog huurtoeslag verkregen kan worden). Deze aftoppingsgrenzen worden elk jaar aangepast.

In 2012 is dit:

  • Aftoppingsgrens 1+2 persoonshuishoudens 524,37 euro
  • Aftoppingsgrens 3 en meerpersoonshuishoudens 561,98 euro

De middeldure huurwoningen variëren in prijs.

Wat wordt de verkoopprijs van de koopwoningen in Groeseind en Rosmolen?
Deze varieert eveneens. Verkoop- en prijsinformatie van woningen die reeds zijn opgeleverd worden via de makelaars of www.niki.nl verstrekt. Op de website vindt u informatie over de woningen die nog niet gebouwd of in aanbouw zijn. U kunt zich natuurlijk ook
inschrijven op de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

Hoe is de verdeling koop/huur gemaakt?
In Groeseind zijn de koopwoningen én de huurwoningen steeds om een gezamenlijk binnenterrein geclusterd. Het kan dus zijn dat huur- en koopwoningen in een woonstraat tegenover elkaar gesitueerd zijn.

Overlast bouwverkeer?
We doen ons uiterste best zo min mogelijk overlast te bezorgen door de kortste route naar het bouwterrein te kiezen vanaf de uitvalswegen en eveneens te zorgen dat die route langs zo min mogelijk woningen gaat.

Hoe zit het met recht op terugkeer?
Oud-bewoners uit de desbetreffende fase die aangegeven hebben dat ze interesse hebben in terugkeer krijgen voorrang. Daarna worden de oud-bewoners van de overige fasen aangeschreven. Als er geen interesse is dan wordt de woning via WoningInZicht verhuurd. Voor verhuur moet u voldoen aan de eisen van woning in zicht.
Let op, als u terugkeert heeft u geen recht meer op de verhuiskostenvergoeding.

Hoe is het parkeren georganiseerd?
Parkeren krijgt in Groeseind veel aandacht. Er zijn slimme oplossingen gecreëerd, waarmee veel extra ruimte voor parkeren ontstaat en tegelijkertijd de wijk leefbaar blijft. Elke nieuwe woning (of het nou koop of huur, laagbouw of appartement is) heeft/krijgt tenminste één eigen parkeerplaats op een afsluitbaar binnenterrein aan de achterzijde van de woning. Hierbij zijn alle huurwoningen middels een afgesloten achterterrein gekoppeld en alle koopwoningen zijn ook middels een afgesloten achterterrein gekoppeld. Daarnaast worden er in het openbaar gebied parkeerplaatsen gerealiseerd voor 2e auto´s en bezoekers.

Waar zijn de speelvoorzieningen?
In het park en in de groene woonstraten is ruimte gereserveerd om veilig te spelen. Met de klankbordgroep is afgesproken dat de speeltoestellen pas ontworpen worden, zodra de bewoners zich vestigen in het gebied. Dan kunnen samen met bestaande bewoners en nieuwe Groeseinders de speelplaatsen ontworpen worden.

Wij hebben ons aangemeld om mee te denken over de inrichting van de speelplekken in Groeseind. Wanneer gaat dit spelen?
De gemeente heeft de adresgegevens van de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Zodra er meer bewoners in de wijk wonen, zullen zij een uitnodiging sturen. 

Wanneer wordt het park aangelegd?
Dit gebeurt gefaseerd, waarbij de bouwvolgorde gevolgd wordt. Er wordt in ieder geval start met het breedste deel van het park en het stuk park grenzend aan fase 1.

Hoe groot is het park?
Het park is bijna 1 ha. Dit is vergelijkbaar met twee voetbalvelden.

Is er aandacht voor verkeersveiligheid?
Hier is veel aandacht voor. Zo is in het plan een groot aantal drempels opgenomen. Daarnaast wordt het gebied ingericht als 30 km gebied.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?
Kopers krijgen uiterlijk twee weken voor de opleverdatum een bericht met de definitieve opleverdatum.

Wanneer start de volgende bouwfase?
De planningen zijn te volgen op de plankaart bij 'fasering'.