Huurwoningen

Behalve de koopwoningen die gebouwd worden in de wijk Groeseind, hebben beide corporaties WonenBreburg en Tiwos ook een aantal huurwoningen in de wijk.
Het gaat om in totaal 39 appartementen op diverse locaties in de wijk. Daarnaast zijn er diverse eengezinswoningen en patiowoningen; in totaal 112 stuks. Een aantal is benoemd als sociale huurwoningen (bereikbaar voor huishoudens met een inkomensgrens tot € 38000,-) en een aantal valt in de categorie middeldure huurwoningen, beschikbaar voor huishoudens boven deze inkomensgrens.

De huurwoningen worden toegewezen via het woonruimteverdeelsysteem Woning in Zicht. Hiervoor is het noodzakelijk dat u bent ingeschreven als woningzoekende. Kijk op www.woninginzicht.nl voor meer informatie.

Er zijn geen sociale huurwoningen meer vrij.